Rada Nadzorcza

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

Krzysztof Nowak - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 27 czerwca 2023 r. przez ZWZA)

  •  

Mieczysław Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 27 czerwca 2023 r. przez ZWZA)

  •