Rada Nadzorcza

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata (od 17 czerwca 2020 r.). Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Krzysztof Koszczyński - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 16 czerwca 2020 r. przez ZWZA)

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywane w:
  Kancelarii Prawniczej Głowacki i Wspólnicy Sp.k.,
  Kancelarii Radców Prawnych Orłowski Matwijcio Sp.p.,
  Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni,
  Kancelarii Radców Prawnych Piasecki i Partnerzy.

Przemysław Morysiak - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 16 czerwca 2020 r. przez ZWZA)

 • Wykształcenie wyższe, bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (m.in. wicedyrektor departamentu w Banku Zachodnim WBK SA), w administracji publicznej (dyrektor departamentu instytucji finansowych w Ministerstwie Finansów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), w podmiotach gospodarczych (członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, prezes zarządu Uzdrowiska Polskie Zarządzanie sp. z o.o., prezes zarządu Krajowej Agencji Handlowej SA, wiceprezes zarządu FIGENE CAPITAL SA). Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa i konsultingu.

Kamil Krajewski - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 14 stycznia 2021 r. przez Krzysztofa Nowaka)

 • Głównym obszarem zainteresowania Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego od początku kariery zawodowej  jest prawo handlowe, prawo umów oraz prawo inwestycji. Odpowiada on za realizację projektów oraz zleceń polegających na tworzeniu spółek kapitałowych i osobowych, opracowaniu i wdrożeniu procesów fuzji, przejęć oraz podziałów spółek. Realizuje złożone projekty przekształceniowe oraz likwidacyjne spółek prawa handlowego, jak również wdraża programy optymalizujące bezpieczeństwo Klientów pod kątem ekonomicznym i formalnoprawnym. Realizuje zakres prawny licznych i różnorodnych projektów due dilligence. W imieniu Klientów dba o przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz doradza przy bieżącej korporacyjnej działalności przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udziału w sporach korporacyjnych oraz negocjacjach w przypadku konfliktów wewnętrznych przedsiębiorstw. Realizuje różnorodne projekty dla przedsiębiorstw m.in. z następujących branż: energetyka odnawialna, budownictwo, produkcja stali, instytuty naukowe, sektor finansowy i inne. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, m.in. w zakresie postępowań gospodarczych, dotyczących prawa pracy, prawa korporacyjnego, mediacji. Doświadczenie i kompetencje Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego pozwalają mu na efektywną pracę pod presją czasu, równoległą realizację oraz nadzór nad wieloma projektami, skuteczną współpracę z zewnętrznymi kancelariami prawnymi oraz weryfikację postępów i jakości realizowanych prac. Istotną częścią życia zawodowego i osobistego jest zaangażowanie w działalność o charakterze społecznym.

Michał Pańczak - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 15 lutego 2021 r. przez Krzysztofa Nowaka)

 • Od ponad 20 lat pracuje w branży poligraficznej, wydawniczej i reklamowej jako grafik DTP, grafik kreatywny, dyrektor produkcji.

Krzysztof Nowak - Członek Rady Nadzorczej (powołanie: 25 lutego 2021 r. przez KLN Investments SA w restrukturyzacji)

 • Wykształcenie: wyższe (kierunek: socjologia), absolwent Podyplomowego Studium Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek: zarządzanie w opiece zdrowotnej), absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • Doświadczenie zawodowe: od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności; w 1995 roku rozpoczął działalność na rynku wierzytelności służby zdrowia –w ramach tej aktywności współpracował z BIG Bank Gdański, BIG Bank SA -Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, BRE Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Centrobank SA -Raiffeisen Bank Polska SA, wspomagał działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS (System Obsługi Lecznictwa Aktywnie Rozliczający Instytucje SPZOZ), współzałożyciel call center obsługującego wierzytelności masowe m.in sektora telekomunikacyjnego ikomunikacyjnego oraz działającego w sektorze badań opinii publicznej i rynku, uczestnik wielu konferencji dotyczących finansów, zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych firm oraz instytucji państwowych.
 • Ukończone kursy: kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1991 r.), seminarium „Giełdy pieniężno-towarowe: waluty, indeksy, towary” organizowane dla Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej –Centrum Prywatyzacji (1992 r.), kurs dla Doradców Inwestycyjnych organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1993 r.), złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przez Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa, Studium Doradców Podatkowych organizowane przez Zespół Doradców Finansowych „TAX AUDYTOR” Sp. z o.o., członka Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.