Oferta

Ofertę Remedis SA kierujemy do:

  • jednostek samorządów terytorialnych (JST) oraz spółek z udziałami JST
  • zakładów opieki zdrowotnej
    • publicznych,
    • niepublicznych, zarówno samorządowych jak i prywatnych
  • dostawców produktów i usług dla zakładów opieki zdrowotnej
  • służb około-medycznych, w tym służb ratownictwa medycznego.

Zapytania ofertowe i pytania dotyczące oferty prosimy kierować na adres: