Kontakt

Remedis SA w restrukturyzacji

ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 515 258 403
e-mail: 

NIP: 7811792748
REGON: 300464078
KRS: 0000270485
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł

Relacje inwestorskie, kontakt z mediami:

tel. +48 515 258 403, e-mail:

Autoryzowany Doradca:

INC SA - www.incsa.pl
tel./fax: +48 61 851 86 77, e-mail:

Animator Rynku dla akcji Remedis SA:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA -
- Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie