Aktualności

01.06.2023

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 27.06.2023 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

30.06.2022

Zarząd spółki Remedis SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

03.06.2022

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
30.06.2021

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 30 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji oraz podał informację o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad (raport bieżący nr 12/2020).

02.06.2021

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Raport roczny za 2020 r.
22.03.2021

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2020 r.

Rozpoczęcie wdrażania nowej strategii działalności
11.02.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2020 z 30 czerwca 2020 r. zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej "Spółka") informuje o rozpoczęciu wdrażania nowej strategii działalności Spółki (więcej w raporcie bieżącym nr 3/2021/KNF).

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14.01.2021

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż 14 stycznia 2021 r. akcjonariusz Krzysztof Nowak, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Remedis SA w restrukturyzacji Pana Kamila Krajewskiego (szczegóły w raporcie bieżącym nr 1/2021).

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
02.12.2020

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (raport bieżący nr 14/2020/KNF).

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16.11.2020

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (raport bieżący nr 13/2020/KNF).

  • Strona 1 z 21
  • >
  • >>