Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze informacje

Wyniki za III kwartał 2014 r.
14.11.2014

Zarząd opublikował raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

04.11.2014

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi.