Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Pomagamy samorządom

Akwizycja INWEST CONSUTING SA wzmocniła istotnie nasze możliwości doradztwa dla samorządów. Wspomagamy JST w potrzebach tworzenia dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza wymagających partycypacji społecznej.

Najnowsze informacje

Rozpoczęcie wdrażania nowej strategii działalności
11.02.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2020 z 30 czerwca 2020 r. zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej "Spółka") informuje o rozpoczęciu wdrażania nowej strategii działalności Spółki (więcej w raporcie bieżącym nr 3/2021/KNF).

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14.01.2021

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż 14 stycznia 2021 r. akcjonariusz Krzysztof Nowak, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Remedis SA w restrukturyzacji Pana Kamila Krajewskiego (szczegóły w raporcie bieżącym nr 1/2021).