Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze informacje

01.08.2014

Obligacje serii EK1 są imienne z kuponem o stałym oprocentowaniu i terminem wykupu wyznaczonym na 31 lipca 2015 r.

Autoryzacja Catalyst serii obligacji DX1, ED1, EF1 i EG1
17.07.2014

Zarząd GPW w Warszawie podjął uchwałę o autoryzacji serii obligacji Remedis SA: DX1, ED1, EF1 i EG1.