Remedis SA - Inwest Consulting SA

Zapewniamy zdrowe finanse

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze informacje

14.02.2014

Spółka uzyskała o 20% lepsze przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie 2012 roku. Kwartał zakończył się dla Remedis SA niewielką stratą w wysokości - 24,5 tys. zł.

21.01.2014

Dziękujemy Panu Andrzejowi Gałgankowi za czas poświęcony na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej naszej Spółki.