Restrukturyzacja

Celem restrukturyzacji jest każdorazowo poprawa funkcjonowania podmiotu dzięki nadaniu nowej formy procesom biznesowym, narzędziom finansowym, przedsiębiorstwom, jednostkom ochrony zdrowia i in.

Proces restrukturyzacji wymaga szczegółowej analizy sytuacji i może dotyczyć całości projektu, jak jego poszczególnych elementów/etapów- w zależności od potrzeb Klientów.