Raporty ESPI

10.02.2021

Rozpoczęcie wdrażania nowej strategii działalności

Raport bieżący nr 3/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2020 z 30 czerwca 2020 r. zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej "Spółka") informuje o rozpoczęciu wdrażania nowej strategii działalności Spółki.

Spółka - po przeprowadzeniu programu pilotażowego badającego skuteczność dotarcia do klienta oraz poziom zainteresowania - włącza w swój podstawowy obszar działalności usługę polegającą na finansowaniu kosztów dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców w ramach kredytów powiązanych z walutą obcą.
Podjęta aktywność Spółki dotyczy przede wszystkim obszaru tzw. "kredytów frankowych". Są to kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim, które udzielane były w Polsce w latach 2005 - 2010. W wyniku kilkuletniego procesu kształtowania się opinii państwowych instytucji (NIK, UOKiK, Rzecznik Finansowy), sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - można stwierdzić, że ugruntowało się orzecznictwo przyznające rację roszczeniom konsumentów co do zwrotu nadpłaconych rat lub unieważnienia umowy kredytowej w całości. Po publikacji wyroku TSUE (październik 2019 r.) nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania kredytobiorców podjęciem działań sądowych przeciwko bankom. Statystyki pokazują, że w roku 2020 ponad 90% rozstrzygnięć sądowych było korzystnych dla kredytobiorców, a tylko ok. 10% kredytobiorców (na ok. 470 tysięcy udzielonych "kredytów frankowych") podjęło jakiekolwiek działania: skierowali sprawę do sądu lub zlecili prowadzenie sprawy wybranej kancelarii.
Spółka oferuje kredytobiorcom kredytów w walucie obcej (przede wszystkich we frankach szwajcarskich) kompleksową usługę polegającą na:
- analizie dokumentacji kredytowej w zakresie możliwości działania na drodze sądowej przeciwko udzielającemu kredytu,
- określenie wysokości potencjalnych roszczeń,
- finansowaniu kosztów opłaty wstępnej za prowadzenia postępowania sądowego przez kancelarię prawną.
Wysokość opłaty wstępnej określana jest indywidualnie dla każdego klienta i zależy od wysokości roszczeń oraz warunków poszczególnych kancelarii prawnych. Model biznesowy zakłada, że klient nie ponosi ryzyka związanego z rozstrzygnięciem sądu (ryzyko niepowodzenia przyjmuje Spółka), tzn. w przypadku przegranego procesu sądowego kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów – nie zwraca opłaty wstępnej, zaś w przypadku zasądzenia roszczenia - klient płaci Spółce wcześniej ustalone wynagrodzenie. Dlatego też ww. usługa kierowana jest przede wszystkim do kredytobiorców, którzy nie akceptują ryzyka związanego z postępowaniem sądowym oraz nie zamierzają angażować własnych środków w odzyskiwanie swoich należności.
W pierwszym etapie Spółka przewiduje zaangażowanie środków własnych w wysokości do 500 tys. zł, co oznacza pozyskanie ok. 100 klientów. Okres zwrotu inwestycji uzależniony jest od czasu trwania postępowania sądowego w dwóch instancjach. Na podstawie danych za poprzednie lata, zarząd Spółki szacuje, że zwrot inwestycji (zapłata wynagrodzenia przez kredytobiorcę) nastąpi średnio w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia postępowania sądowego. Ze względu na dużą liczbę spraw i zasadniczo ugruntowane orzecznictwo, należy spodziewać się skrócenia czasu trwania postępowań sądowych w tym zakresie.

Zarząd Spółki informuje, iż nadal prowadzona jest działalność doradcza i konsultingowa świadczona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie Spółka zaprzestała udzielania finansowania jednostkom ochrony zdrowia, samorządom oraz podmiotom prywatnym.