Dla samorządów

REMEDIS SA, dzięki przejęciu Spółki INWEST CONSULTING SA wraz z jej zasobami i doświadczeniem, specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych natury ekonomiczno-finansowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek im podległych, w tym spółek z udziałem JST.

W ramach prowadzonej przez nas działalności, służymy pomocą m.in. w takich projektach, jak:

  • zarządzanie finansami, w tym ocena zdolności zadłużenia,
  • opracowania planistyczne – strategie (także branżowe, np. oświaty),
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych,
  • programy poprawy efektywności gospodarowania i inwestowania,
  • analiza możliwych form finansowania potrzeb inwestycyjnych.

Bezpłatne, wstępne analizy dla JST

Procesy planowania wieloletniego, pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych wymagają spełnienia rozlicznych warunków. Wierzymy, że dzieląc się z Państwem naszym doświadczeniem, możemy pomóc Państwu w zwiększeniu potencjału inwestycyjnego.

Praktyką postępowania naszej firmy jest przeprowadzenie bezpłatnej, wstępnej analizy zagadnień będących przedmiotem zainteresowania JST. Wyniki przeprowadzonego badania i wynikające z nich możliwości prezentujemy władzom samorządowym, pracownikom oraz radnym pracującym w zespołach projektowychNa tej podstawie wspólnie ustalamy zakres działań. Począwszy od 1996 roku przygotowaliśmy ponad 760 różnego rodzaju analiz i opracowań dla JST, w tym:

  • ponad 250 emisji obligacji gmin, powiatów i województw na kwotę blisko 3 mld zł,
  • ponad 140 Strategii, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych i Planów Rozwoju Lokalnego,
  • kilkanaście Programów Rewitalizacji w oparciu o przepisy obowiązujące od 2014 r.,

oraz zorganizowaliśmy ponad 200 przetargów związanych z usługami bankowymi dla JST (pozyskiwanie kredytów, wybór banku obsługującego budżet itp.).