Zapewniamy zdrowe finanse

Zadbajmy o szpitale

Wspieramy zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zarządzaniu finansami. Spółkę wyodrębniliśmy w 2006 roku ze struktur obecnego KLN Investments Sp. z o.o., naszego głównego akcjonariusza. Zdobyte w branży finansowej doświadczenia pozwoliły nam wypracować własny, sprawdzony model biznesowy. Jesteśmy specjalistami w organizowaniu finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej.

W 2010 roku wprowadziliśmy Remedis SA na rynek NewConnect. Decyzja o upublicznieniu spółki wiązała się z chęcią dostosowania do modelu pracy jednostek z sektora finansów publicznych - naszego Klienta. Odtąd obowiązuje nas jawność danych finansowych i strategii biznesowej. Transparentność związana z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu publicznego zwiększyła poziom zaufania rynku do Remedis SA.

Dążymy do pełnego wykorzystania naszych zasobów: zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

W 2013 podpisaliśmy pierwszą umowę na budowę i zarządzanie szpitalem. Projekt jest w fazie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Pomóżmy samorządom

W kwietniu 2013 roku przejęliśmy Inwest Consulting SA – podmiot specjalizujący się w doradztwie finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Połączenie kompetencji zarządzania finansami szpitali oraz obsługi doradczej JST otworzyło przed nami nowe możliwości. Poszerzyliśmy ofertę usług o konsulting dla władz lokalnych. Dzięki zaangażowaniu w sprawy samorządowe poznajemy perspektywę środowiska mającego decydujący wpływ na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej.

Od 2006 roku przeprowadziliśmy ponad 80 transakcji związanych z finansowaniem jednostek funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, na ponad 130 mln zł. Do dziś, byliśmy zaangażowani w ponad 700 projektów dla samorządów.

Celem zespołu Remedis SA jest udzielanie wsparcia naszym Klientom, by mogli w trudnych warunkach sprawnie funkcjonować i realizować swoją misję społeczną. Dążymy do zwiększenia zaangażowania w rynku aby mieć realny wpływ na jakość opieki zdrowotnej w kraju.