Dla szpitali

Zadbajmy o szpitale

Szpitale stanowią szczególny obiekt troski i zainteresowania Remedis SA. Od początku naszej działalności skupiamy się na kwestiach finansowania i zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Współpracujemy z tym sektorem od kilkunastu lat, dlatego mamy świadomość, jak trudna w obecnych warunkach jest działalność szpitali: ze względu na niskie nakłady a duże koszty.

Zaczynając pracę nad projektem dla szpitala w pierwszej kolejności myślimy o pacjencie, ponieważ to on jest podmiotem i siłą napędową systemu ochrony zdrowia, chcemy aby stał się jego beneficjentem. 

Organizowanie kapitału stanowi ułamek możliwych, oferowanych przez nas działań niezbędnych dla poprawy funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. W niniejszym dziale znajdą Państwo zakres oferowanych przez Remedis SA usług dla zakładów opieki zdrowotnej.