Zarząd

Kadencja zarządu trwa 3 lata. Mandaty członków zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Marcin Wyszogrodzki - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (matematyka stosowana), dyplomowany główny księgowy (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Uczestnik wielu konferencji i seminariów dotyczących finansów, zarządzania i restrukturyzacji. Związany ze spółką Remedis SA od początku jej powstania (specjalista ds. restrukturyzacji wierzytelności, dyrektor ds. sektora publicznego, prokurent). Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego.