Zarząd

Kadencja zarządu trwa 3 lata. Mandaty członków zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.