Raporty okresowe

03.06.2011

Raport roczny za 2010 rok

Raport okresowy nr 20/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport roczny za 2010 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu