Raporty okresowe

14.02.2012

Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

Raport okresowy nr 5/2012:

Zarząd Remedis S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.