Grupy zakupowe

Wieloletnie doświadczenie Remedis SA we współpracy z jednostkami z sektora ochrony zdrowia pozwala nam zaproponować organizację oraz przeprowadzenie procesu zakupów dla grupy podmiotów. Znamy procedury związane z postępowaniami przetargowymi i negocjujemy w imieniu Klientów.

W opinii naszych ekspertów, zakupy grupowe są skuteczną metodą racjonalizacji kosztów. „Duży może więcej” – połączenie sił kilku placówek ochrony zdrowia w konsorcja zakupowe przynosi im korzyści finansowe. Zwiększa się płynność finansowa szpitali a efekt skali gwarantuje silną pozycję w negocjacjach.  Regularne dostawy materiałów medycznych, czy sprzętu podnoszą komfort pracy personelu i jakość obsługi pacjenta.

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprawnia placówki medyczne i inne jednostki działające w ochronie zdrowia do wspólnych zamówień publicznych.

W myśl art.16 ustawy PZP, zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia. Do tego celu mogą wyznaczyć instytucję zewnętrzną, udzielając jej jednocześnie upoważnienia do organizowania całego procesu. Instytucja zewnętrzna przeprowadza postępowanie i wybiera najlepszą ofertę. Z REMEDIS SA to takie proste.