Udzielanie finansowania

Rozwiązania umożliwiające jednostkom sektora ochrony zdrowia zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał (inwestycje, restrukturyzacja finansowa) są korzystną alternatywą dla finansowania bankowego.

REMEDIS SA proponuje usługi polegające na organizacji finansowania dla jednostek ochrony zdrowia. W ramach pomocy proponujemy różne instrumenty finansowe m.in. pożyczka, subrogacja, restrukturyzacja zobowiązań. Wybór formy oraz warunków transakcji dokonywany jest z uwzględnieniem sytuacji finansowej, potrzeb i możliwości jednostki.

Okres finansowania dostosowujemy indywidualnie do realnych możliwości ZOZ-u. Usługa może mieć charakter błyskawiczny: przy uproszczonych procedurach opracowujemy i wdrażamy odpowiednie działania.

Gwarantowane korzyści placówki ochrony zdrowia finansowanej przez REMEDIS SA:

  • karencja w spłacie kapitału i odsetek,
  • brak zabezpieczeń rzeczowych,
  • oprocentowanie stałe lub oparte o zmienną stawkę WIBOR.