Inwestycje kapitałowe

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia spółek kapitałowych przejmujących dotychczasowe funkcje likwidowanych SP ZOZ.

Tworzymy podmioty celowe z własnym lub mieszanym kapitałem.

Realizujemy programy zabezpieczenia funkcjonowania szpitali i innych podmiotów leczniczych.

Proponujemy pomoc w realizacji inwestycji w pracownie diagnostyczne oraz aparaturę medyczną i sprzęt operacyjny.