Raporty bieżące

18.11.2010

Raport bieżący nr 9/2010:

Zarząd spółki informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 6 mln zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

17.11.2010

Raport bieżący nr 8/2010:

16.11.2010

Raport bieżący nr 6/2010:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 480 tys. zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

30.09.2010

Raport bieżący nr 2/2010:

27.09.2010

Raport bieżący nr 1/2010:

  • <<
  • <
  • Strona 27 z 27