Raporty ESPI

28.01.2022

Raport bieżący nr 01/2022/KNF (poprawny nr raportu: 02/2022/KNF):

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

18.01.2022

Raport bieżący nr 01/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
21.12.2021

Raport bieżący nr 12/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z 14 grudnia 2021 r. spółka Remedis SA w restrukturyzacji złożyła w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

14.12.2021

Raport bieżący nr 11/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z 26 października 2021 r., informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 14 grudnia 2021 r. układ nie został przyjęty.

26.10.2021

Raport bieżący nr 10/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z 5 października 2021 r., informuje o powzięciu w dniu 26 października 2021 r. informacji o zmianie terminu zgromadzenia wierzycieli.

05.10.2021

Raport bieżący nr 9/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.07.2021

Raport bieżący nr 8/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym - przez nadzorcę sądowego - planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz propozycji układowych do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

01.07.2021

Raport bieżący nr 7/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2021 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:

02.06.2021

Raport bieżący nr 6/2021/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

11.03.2021

Raport bieżący nr 5/2021/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z 28 stycznia 2021 r. Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 11 marca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 23 lutego 2021 r., w którym Sąd postanowił: