Raporty okresowe

13.08.2018

Raport okresowy 11/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

14.05.2018

Raport okresowy 3/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.

20.03.2018

Raport okresowy nr 2/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 r.

13.11.2017

Raport okresowy nr 11/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.

11.08.2017

Raport okresowy nr 10/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 r.

12.05.2017

Raport okresowy nr 4/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 r.

21.03.2017

Raport okresowy nr 2/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 r.

10.11.2016

Raport okresowy nr 14/2016:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 r.

12.08.2016

Raport okresowy nr 12/2016:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 r.

01.06.2016

Raport okresowy nr 7/2016:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 r.