Raporty ESPI

27.06.2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 27.06.2023 r.

Raport bieżący nr 2/2023/KNF:

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %.

Zarząd Remedis SA ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2023 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:
- KLN Investments SA - posiadająca 33.214.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 41,25% głosów ogółem w Spółce.