Raporty ESPI

01.06.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.

Raport bieżący nr 1/2023/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 27.06.2023 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Załączniki:

REMEDIS SA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Projekty uchwał na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Wzory pełnomocnictw na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA.pdf