Raporty okresowe

15.11.2010

Raport okresowy za III kwartał 2010 roku

Raport okresowy nr 4/2010:

Zarząd REMEDIS S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za III kwartał 2010 r.