Raporty okresowe

21.03.2022

Raport roczny za 2021 r.

Raport okresowy nr 3/2022:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport roczny za 2021 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

REMEDIS SA - Raport roczny za 2021 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2021 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2021 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.pdf