Raporty bieżące

16.03.2022

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

Raport bieżący 02/2022:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok na dzień 21 marca 2022 roku.
 

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 31 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2021 rok był 18 marca 2022 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku - wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2022 z 31 stycznia 2022 roku - pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".