Raporty okresowe

16.11.2010

Raport okresowy za III kwartał 2010 roku - korekta

Raport okresowy nr 7/2010:

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za III kwartał 2010 r. Korekta dotyczy uzupełnienia danych za analogiczne okresy roku 2009.
Dane za rok bieżący nie uległy zmianie.

Raport okresowy za III kwartał 2010 r.