Raporty okresowe

16.05.2011

Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

Raport okresowy nr 14/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za I kwartał 2011 r.