Raporty bieżące

28.01.2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 2/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
- raport roczny za 2020 r. - 19 marca 2021 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 13 maja 2021 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. - 12 sierpnia 2021 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 10 listopada 2021 r.

Jednocześnie spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2020 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".