Raporty okresowe

13.08.2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Raport okresowy nr 12/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 r.

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

REMEDIS SA - Raport okresowy za II kw. 2020 r.