Raporty okresowe

14.11.2011

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.

Raport okresowy nr 38/2011:

Zarząd Remedis S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.