Raporty okresowe

14.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Raport okresowy nr 6/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

REMEDIS SA - Raport okresowy za I kw. 2020 r.