Raporty okresowe

10.05.2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Raport okresowy nr 5/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport okresowy za I kw. 2019 r.