Raporty okresowe

13.11.2018

Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Raport okresowy 15/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport okresowy za III kw. 2018 r.