Aktualności

Autoryzacja na Catalyst
30.09.2010

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie przyznał autoryzację na Catalyst dla 4.265.295 obligacji imiennych serii AL4 wyemitowanych przez naszą spółkę (szczegóły w raporcie bieżącym nr 2/2010).

Catalyst jest system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi (obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi) prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.

Dostęp do systemu EBI
27.09.2010

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Tym samym rozpoczynamy przekazywanie informacji bieżących i okresowych. Szczegóły przekazujemy w raporcie bieżącym nr 1/2010.

Zakup akcji SovereignFund TFI SA
02.02.2010

W dniu dzisiejszym Remedis SA zakupiła 1.000 sztuk akcji SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Po przeprowadzeniu w/w transakcji spółka Remedis SA posiada 2.000 sztuk akcji SovereignFund TFI SA.

Pożyczka V Ełk
04.08.2009

Remedis S.A. zawarła z 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Ełku kolejną umowę pożyczki.

Pożyczka Lublin
01.07.2009

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego spółka Remedis S.A. udzieliła długoterminowego finansowania jednemu z lubelskich szpitali.

Pożyczka Goczałkowice
30.06.2009

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pożyczki z jednym z polskich uzdrowisk.

WZPP
22.01.2009

Od 19 stycznia 2009 r. spółka Remedis S.A. należy do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu (członka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN).

Jarocin
18.12.2008

Razem z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Remedis S.A. zakończyła prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego.

Pożyczka 108 Ełk
15.12.2008

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego przez 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - spółka Remedis S.A. udzieliła pożyczki finansowej w kwocie 600 000 zł.

Pożczka SPZOZ Augustów
12.11.2008

Oferta spółki Remedis S.A. - jako najkorzystniejsza - została wybrana w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Postępowanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego dotyczyło udzielenia pożyczki w kwocie 600 000 zł.