Komercjalizacja i prywatyzacja

Posiadamy odpowiednią wiedzę i zasoby dla przygotowania procesu przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Wspólnie ze szpitalem i samorządem opracowujemy koncepcję przekształcenia. Przygotowujemy również plany przeprowadzenia niezbędnych procedur prawnych i organizacyjnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że komercjalizacja jest korzystna dla poprawy sytuacji finansowej i jakości pracy jednostek ochrony zdrowia jedynie przy dokładnej analizie opłacalności dotychczasowych procedur.

Samorządy lokalne coraz częściej podejmują decyzję o zmianie formy prawnej zakładów opieki zdrowotnej i prowadzenie go w formie spółki prawa handlowego. Dzieje się tak w związku z wadliwymi rozwiązaniami systemowymi w ochronie zdrowia w Polsce.

Forma prawna SPZOZ jest bardzo często obciążeniem dla podmiotu tworzącego. Status SPZOZ pozwala bowiem na nieograniczoną możliwość generowania zadłużenia. Proces komercjalizacji otwiera przed szpitalem nowe możliwości rozwoju. Dodatkowo, jednostki samorządu terytorialnego przekształcając SPZOZ mają wsparcie budżetu państwa w spłacie zadłużenia komercjalizowanego szpitala.