Raporty ESPI

11.08.2017

Raport bieżący nr 8/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 11 sierpnia 2017 r. wpłynęła do spółki podpisana umowa pożyczki z podmiotem leczniczym.

28.07.2017

Raport bieżący nr 7/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r. w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów, zarząd Remedis SA informuje o rozpoczęciu negocjacji warunków umowy sprzedaży.

23.06.2017

Raport bieżący nr 6/KNF/2017:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu dzisiejszym złożył ofertę nabycia 13.333 udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania ("Spółka") za kwotę 5,5 mln PLN.

02.06.2017

Raport bieżący nr 5/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%.

Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2017 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:

04.05.2017

Raport bieżący nr 4/2017/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 02.06.2017 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

09.03.2017

Raport bieżący nr 3/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z 6 kwietnia 2016 r. zarząd Remedis SA informuje, że 9 marca 2017 r. dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii FM1 na kwotę 1.150.000,00 zł, której termin wykupu przypadał na 31 marca 2017 r.

24.02.2017

Raport bieżący nr 2/2017/KNF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2017. Powodem korekty jest omyłka pisarska dotycząca wskazania przesłanki istotności przekazywanej w raporcie informacji.

07.02.2017

Raport bieżący nr 1/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 7 lutego 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z podmiotem leczniczym. Pożyczka w kwocie 1.500.000,00 zł jest udzielona przez Remedis SA do 31 sierpnia 2018 r. Pożyczka jest zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez pożyczkobiorcę.

29.11.2016

Raport bieżący nr 7/2016/KNF:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z 28 listopada 2016 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 29 listopada 2016 r. spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.774.960,00 zł.

28.11.2016

Raport bieżący nr 6/2016/KNF:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 28 listopada 2016 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji na łączną kwotę 6.774.960,00 zł.

  • Strona 1 z 4
  • >
  • >>