Raporty ESPI

02.01.2019

Raport bieżący nr 01/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 2 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

31.12.2018

Raport bieżący nr 11/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 9/2018 z 20 grudnia 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 31 grudnia 2018 r. objęta została emisja obligacji serii GR1 spółki Remedis SA.

21.12.2018

Raport bieżący nr 10/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, że 21 grudnia 2018 r. podpisany został aneks do umowy pożyczki, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2017 z 28 listopada 2017 r.

20.12.2018

Raport bieżący nr 9/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 20 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GR1 na kwotę 850.000,00 zł.

04.12.2018

Raport bieżący nr 8/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do spółki podpisana umowa subrogacji w trybie art. 518 §1 pkt 3 kodeksu cywilnego z podmiotem leczniczym.

29.06.2018

Raport bieżący nr 7/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 29 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta.

26.06.2018

Raport bieżący nr 6/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

18.06.2018

Raport bieżący nr 5/2018/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA ("Emitent"), wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 18 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

30.05.2018

Raport bieżący nr 4/2018/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

18.05.2018

Raport bieżący nr 03/2018/KNF:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r., 7/2017 z 28 lipca 2017 r., 9/2017 z 29 września 2017 r., 10/2017 z 16 października 2017 r., 11/2017 z 18 października 2017 r., 19/2017 z 18 grudnia 2017 r. oraz 2/2018 z 29 marca 2018 r. zarząd Remedis SA informuje o podpisaniu porozumienia, na mocy którego Strony Remedis SA oraz podmiot któremu została złożona oferta opisana w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2017 wspólnie postanawiają o odstąpieniu od dalszych negocjacji i zakończeniu procesu ofertowego dotyczącego nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania.

  • Strona 1 z 7
  • >
  • >>