Raporty ESPI

30.06.2020

Raport bieżący nr 7/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył _za pośrednictwem operatora pocztowego_ do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

25.06.2020

Raport bieżący nr 6/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Remedis SA informuje, że w dniu dzisiejszym został mu doręczony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, złożony przez wierzyciela spółki, będącego wierzycielem z tytułu emisji obligacji _o braku spłaty których emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących ESPI nr 1/2020 i 2/2020_.

19.06.2020

Raport bieżący nr 5/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:

05.06.2020

Raport bieżący nr 4/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:

30.04.2020

Raport bieżący nr 3/2020/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 02.06.2020 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

24.03.2020

Raport bieżący nr 02/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż do dziś nie udało się dokonać prolongaty terminu wykupu obligacji w kwocie 6.777.800,00 zł, o których spółka informowała 20 marca 2020 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020, poprzez emisję nowej serii obligacji dla dotychczasowego obligatariusza.

20.03.2020

Raport bieżący nr 01/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.10.2019

Raport bieżący nr 13/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 10 października 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

10.10.2019

Raport bieżący nr 12/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 10 października 2019 r. spółka dokonała przedterminowego wykupu 200.000 obligacji imiennych serii GT1 o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł za kwotę 200.000 zł w celu umorzenia.

02.09.2019

Raport bieżący nr 11/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, że 2 września 2019 r. podpisany został aneks do umowy pożyczki, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 z 4 lipca 2019 r.

  • Strona 1 z 9
  • >
  • >>