Raporty ESPI

07.02.2018

Raport bieżący nr 01/2018/KNF:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 7 lutego 2018 r. wpłynęła do spółki podpisana umowa pożyczki z podmiotem leczniczym.

18.12.2017

Raport bieżący nr 19/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r., 7/2017 z 28 lipca 2017 r., 9/2017 z 29 września 2017 r., 10/2017 z 16 października 2017 r. oraz 11/2017 z 18 października 2017 r. zarząd Remedis SA "Emitent" informuje, iż strony prowadzące negocjacje dotyczące transakcji nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania, ustaliły nowe terminy warunków oferty, o której mowa w ww. raportach.

05.12.2017

Raport bieżący nr 18/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 5 grudnia 2017 r. otrzymał korektę zawiadomienia od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

04.12.2017

Raport bieżący nr 17/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 4 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

01.12.2017

Raport bieżący nr 16/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 1 grudnia 2017 r. spółka dokonała przedterminowego wykupu 100.000 obligacji imiennych serii GM1 o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł za kwotę 100.000 zł w celu umorzenia.

29.11.2017

Raport bieżący nr 15/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 29 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

29.11.2017

Raport bieżący nr 14/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 13/2017 z 28 listopada 2017 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 29 listopada 2017 r. objęta została emisja obligacji serii GM1 spółki Remedis SA.

28.11.2017

Raport bieżący nr 13/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 28 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GM1 na kwotę 950.000,00 zł.

28.11.2017

Raport bieżący nr 12/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 28 listopada 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z podmiotem z branży budowlanej.

18.10.2017

Raport bieżący nr 11/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r., 7/2017 z 28 lipca 2017 r., 9/2017 z 29 września 2017 r. oraz 10/2017 z 16 października 2017 r. zarząd Remedis SA "Emitent" informuje, iż strony prowadzące negocjacje dotyczące transakcji nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania, ustaliły nowe terminy warunków oferty, o której mowa w ww. raportach.

  • Strona 1 z 6
  • >
  • >>