Raporty ESPI

24.03.2020

Raport bieżący nr 02/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż do dziś nie udało się dokonać prolongaty terminu wykupu obligacji w kwocie 6.777.800,00 zł, o których spółka informowała 20 marca 2020 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020, poprzez emisję nowej serii obligacji dla dotychczasowego obligatariusza.

20.03.2020

Raport bieżący nr 01/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

10.10.2019

Raport bieżący nr 13/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA "Emitent", wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 10 października 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

10.10.2019

Raport bieżący nr 12/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 10 października 2019 r. spółka dokonała przedterminowego wykupu 200.000 obligacji imiennych serii GT1 o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł za kwotę 200.000 zł w celu umorzenia.

02.09.2019

Raport bieżący nr 11/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, że 2 września 2019 r. podpisany został aneks do umowy pożyczki, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 z 4 lipca 2019 r.

01.08.2019

Raport bieżący nr 10/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA _"Emitent"_, wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 1 sierpnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

01.08.2019

Raport bieżący nr 9/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 8/2019 z 30 lipca 2019 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 1 sierpnia 2019 r. objęta została emisja obligacji serii GT1 spółki Remedis SA.

30.07.2019

Raport bieżący nr 8/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 30 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GT1 na kwotę 700.000,00 zł.

04.07.2019

Raport bieżący nr 7/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Remedis SA _"Emitent"_, wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 4 lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu Remedis SA jako osoby blisko związanej z Emitentem.

04.07.2019

Raport bieżący nr 6/2019/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, że 4 lipca 2019 r. wpłynął do spółki aneks do umowy pożyczki, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2018 z 21 grudnia 2018 r.

  • Strona 1 z 8
  • >
  • >>