Raporty bieżące

15.06.2018

Raport bieżący nr 6/2018:

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 5/2018 z 14 czerwca 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 15 czerwca 2018 r. objęta została emisja obligacji serii GN1 spółki Remedis SA.

14.06.2018

Raport bieżący nr 5/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 14 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GN1 na kwotę 100.000,00 zł.

30.05.2018

Raport bieżący nr 4/2018:

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

26.01.2018

Raport bieżący nr 1/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:
- raport roczny za 2017 r. - 20 marca 2018 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 14 maja 2018 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 13 sierpnia 2018 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 13 listopada 2018 r.

29.11.2017

Raport bieżący nr 15/2017:

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 14/2017 z 28 listopada 2017 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 29 listopada 2017 r. objęta została emisja obligacji serii GM1 spółki Remedis SA.

28.11.2017

Raport bieżący nr 14/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 28 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GM1 na kwotę 950.000,00 zł.
O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.

17.11.2017

Raport bieżący nr 13/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 17 listopada 2017 r. spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 8 listopada 2017 r. o dokonaniu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §2 Statutu Spółki polegającej na dodaniu w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa pozycji "47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

15.11.2017

Raport bieżący nr 12/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż działając na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Remedis SA z 13 listopada 2017 r., podpisał 15 listopada 2017 r. umowę z CGS - Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Remedis SA za rok obrotowy 2017.

17.07.2017

Raport bieżący nr 9/2017:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2017 z 13 lipca 2017 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 17 lipca 2017 r. objęta została emisja obligacji serii GL1 spółki Remedis SA.

13.07.2017

Raport bieżący nr 8/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 13 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GL1 na kwotę 208.975,00 zł.

  • Strona 1 z 22
  • >
  • >>