Raporty bieżące

11.03.2019

Raport bieżacy nr 3/2019:

Zarząd Remedis SA informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2018 rok na dzień 14 marca 2019 roku.

29.01.2019

Raport bieżący nr 2/2019:

Zarząd Remedis SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

04.01.2019

Raport bieżący nr 01/2019:

Zarząd Remedis SA informuje, że 4 stycznia 2019 r. wpłynęła do spółki rezygnacja Pana Piotra Zygmanowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Remedis SA.

31.12.2018

Raport bieżący nr 18/2018:

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z 20 grudnia 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 31 grudnia 2018 r. objęta została emisja obligacji serii GR1 spółki Remedis SA.

20.12.2018

Raport bieżący nr 17/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 20 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GR1 na kwotę 850.000,00 zł.

21.11.2018

Raport bieżący nr 16/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, iż działając na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Remedis SA z 5 listopada 2018 r., podpisał 21 listopada 2018 r. umowę z CGS - Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Remedis SA za rok obrotowy 2018 i 2019.

05.11.2018

Raport bieżący nr 14/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, że 5 listopada 2018 r. wpłynęła do spółki rezygnacja Piotra Orłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Remedis SA.

22.08.2018

Raport bieżący nr 13/2018:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2018 z 20 sierpnia 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 22 sierpnia 2018 r. spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji serii GO1 o łącznej wartości nominalnej 218.353,00 zł w celu umorzenia.

20.08.2018

Raport bieżący nr 12/2018:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 20 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii GO1 na łączną kwotę 218.353,00 zł w celu umorzenia, których pierwotny termin zapadalności przypadał w dniu 15 lipca 2019 r.

16.07.2018

Raport bieżący nr 10/2018:

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 9/2018 z 10 lipca 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 16 lipca 2018 r. objęta została emisja obligacji serii GO1 spółki Remedis SA.

  • Strona 1 z 23
  • >
  • >>