Raporty bieżące

17.11.2017

Raport bieżący nr 13/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 17 listopada 2017 r. spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 8 listopada 2017 r. o dokonaniu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §2 Statutu Spółki polegającej na dodaniu w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa pozycji "47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

15.11.2017

Raport bieżący nr 12/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż działając na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Remedis SA z 13 listopada 2017 r., podpisał 15 listopada 2017 r. umowę z CGS - Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Remedis SA za rok obrotowy 2017.

17.07.2017

Raport bieżący nr 9/2017:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2017 z 13 lipca 2017 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 17 lipca 2017 r. objęta została emisja obligacji serii GL1 spółki Remedis SA.

13.07.2017

Raport bieżący nr 8/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 13 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GL1 na kwotę 208.975,00 zł.

02.06.2017

Raport bieżący nr 7/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 2 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Remedis SA powołała uchwałą nr 2 Pana Krzysztofa Nowaka na stanowisko Prezesa Zarządu Remedis SA na kolejną kadencję, która rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 r.

02.06.2017

Raport bieżący nr 6/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 2 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA powołało Panów Wiesława Markwitza i Piotra Zygmanowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

02.06.2017

Raport bieżący nr 5/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2017 r.

04.05.2017

Raport bieżący 3/2017:

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 02.06.2017 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.
W ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA zamieszczono brzmienie postanowień statutu spółki przed zmianami i po zamierzonych zmianach.

26.01.2017

Raport bieżący nr 1/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

06.12.2016

Raport bieżący nr 15/2016:

Zarząd Remedis SA informuje, iż działając na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Remedis SA z dnia 5 grudnia 2016 r., podpisał w dniu 6 grudnia 2016 r. umowę z CGS - Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Remedis SA za rok obrotowy 2016.

  • Strona 1 z 21
  • >
  • >>