Raporty ESPI

21.10.2020

Otrzymanie informacji o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 11/2020/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA ("Spółka") informuje, że 21 października 2020 r. otrzymał od nadzorcy sądowego Wojciecha Czernika informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego pod sygn. XI GRp 28/20.

Zarząd Remedis SA informuje jednocześnie, że Spółka nie otrzymała jeszcze postanowienia sądu w ww. sprawie.