Raporty bieżące

02.06.2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r., ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 7/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r.

Zarząd spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 16 czerwca 2020 r. godz. 11:00.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA Remedis SA 02.06.2020 r.pdf