Aktualności

30.05.2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 26.06.2019 r.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał na ZWZA

Wzory pełnomocnictw na ZWZA

Formularz do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika na ZWZA

Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA