Raporty bieżące

25.06.2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 25.06.2018 r.

Raport bieżący nr 7/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 25.06.2018 r.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA Remedis SA 25.06.2018 r