Raporty bieżące

02.06.2017

Powołanie Członka Zarządu

Raport bieżący nr 7/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 2 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Remedis SA powołała uchwałą nr 2 Pana Krzysztofa Nowaka na stanowisko Prezesa Zarządu Remedis SA na kolejną kadencję, która rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Zarząd - Krzysztof Nowak - informacje