Raporty bieżące

02.06.2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji

Raport bieżący nr 6/2017:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 2 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA powołało Panów Wiesława Markwitza i Piotra Zygmanowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zarząd Remedis SA informuje również, iż 2 czerwca 2017 r.:
- akcjonariusz Remedis SA (Krzysztof Nowak) powołał - na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki - w skład Rady Nadzorczej Remedis SA Panów Krzysztofa Koszczyńskiego i Konrada Orzełowskiego;
- akcjonariusz Remedis SA (KLN Investments Sp. z o.o.) powołał - na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki - w skład Rady Nadzorczej Remedis SA Panów Sławomira Kamińskiego i Piotra Orłowskiego.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Obecnie Rada Nadzorcza spółki składa się z sześciu członków:
- Sławomir Kamiński,
- Krzysztof Koszczyński,
- Wiesław Markwitz,
- Piotr Orłowski,
- Konrad Orzełowski,
- Piotr Zygmanowski.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Sławomir Kamiński - informacje

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Krzysztof Koszczyński - informacje

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Wiesław Markwitz - informacje

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Piotr Orłowski - informacje

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Konrad Orzełowski - informacje

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Piotr Zygmanowski - informacje