Raporty bieżące

02.06.2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2017 r.

Raport bieżący nr 5/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2017 r.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

REMEDIS SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA Remedis SA 02.06.2017 r.