Raporty okresowe

21.03.2017

Raport roczny za 2016 r.

Raport okresowy nr 2/2017:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

REMEDIS SA - Raport roczny za 2016 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 r.

REMEDIS SA - Opinia i raport z badania Sprawozdania finansowego za 2016 r.