Raporty okresowe

10.11.2016

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Raport okresowy nr 14/2016:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport okresowy za III kw. 2016 r.