Raporty okresowe

12.08.2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Raport okresowy nr 12/2016:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport okresowy za II kw. 2016 r.