Aktualności

18.07.2016

Z dniem 18 lipca objęta została seria obligacji FN1 Remedis SA o wielkości 0,2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi

Wykup został przewidziany na 17 lipca 2017 roku.

Obligacje tej serii są imienne, z kuponem odsetkowym o stałym oprocentowaniu.