Aktualności

03.06.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remedis SA na dzień 30.06.2016 r.

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania WZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika