Analizy finansowe i pozyskiwanie środków

W procesie projektowania działań na najbliższe lata warto wyjść poza dotychczasowe ramy budżetu, poszukać możliwości. Chcielibyśmy pomóc Państwu dobrze zaplanować finanse na przyszłość.

Proponujemy wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia we wspólnym poszukiwaniu możliwości zwiększenia budżetu, zwłaszcza w celu wykorzystania środków bezzwrotnych.

Zakres możliwych działań:

  • przygotowanie planu finansowego z uwzględnieniem granic inwestowania oraz określeniem punktów krytycznych w budżecie - analiza scenariuszowa,
  • przygotowanie emisji obligacji, w tym także upublicznienie obligacji na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA:

poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji poza budżetem i programami UE.

Rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć możliwości finansowe jest inwestowanie oparte o Spółkę Celową (SPV) i przeniesienie wszystkich kosztów finansowania inwestycji w sferę wydatków majątkowych. Rozwiązanie to wymaga udziału inwestora zewnętrznego ale jednocześnie pozbawione jest wad projektów typu PPP i chroni interesy samorządu.