Badania społeczne

Wykorzystując naszą wiedzę z zakresu socjologii i statystyki przygotowujemy oraz realizujemy badania społeczne na terenie samorządów. Nasze doświadczenie pozwala realizować je łącząc techniki CATI, CAWI i PAPI. Dzięki temu uzyskujemy wiarygodne rezultaty przy niewielkich kosztach. Możemy w ten sposób zrealizować badania:

  • diagnoza problemów społecznych,
  • oczekiwania dotyczące inwestycji,
  • badanie oczekiwań społecznych wobec przekształceń w oświacie, ochronie zdrowia itp.